O nouă apariție la Meteor Press: Despre viața lui Moise de Sfântul Grigorie de Nyssa

Pentru cei interesati  de spiritualitate semnalăm apariția volumului  “Despre viața lui Moise” de Sfântul Grigorie de Nyssa. Cartea apărută la Meteor Press are un cuvânt înainte de Preafericitul Patriarh Teoctist (1986 – 2007) și este tradusă de Pr. Prof. Ion Buga. 

Despre autorul cărții apărute la editura Meteor: “Dacă istoria ne oferă puține date despre Sfântul Grigorie de Nyssa, scrierile sale ni-l prezintă ca fiind firea cea maispeculative a veacului de aur creștin. Toate criticile, plasându-l între Vasile și Grigorie de Nazianz, ni-l arată ca fiind filosoful și dialecticianul acestei treimi, lipsit de spiritul practic al lui Vasile, de talentul literar al lui Grigorie, dar egalându-i pe amândoi prin subtilitatea gândirii sale”. 

Scrierile sale sunt variate, ocupându-se de aproape toate problemele ce frământau epoca sa. Dacă Griogorie de Nazianz își propune să dea o replica poeziei clasice profane, Grigorie de Nyssa ne pune la dispoziție reacția lui cu privire la filosofia păgână. Opera sa este impregnată de influențele platonismului și neo-platonismului de care se folosește în tratarea problemelor teologice. Este vizibilă influența acestor curente în opera sa sub aspect filosofic, iar maestrul său în teologie, Origen, a căruimetodă alegorică de interpretare a Sfintei Scripturi și-a însușit-o, poate fi mândru de discipolul său.” (Introducere, Note biografice, pag. 10)

Cartea este disponibilă pe site-urile www.librarul.ro, www.meteorpress.ro .

 

Leave a Reply