10 capodopere ale literaturii române compun colecția FeminIN a editurii Publisol

Editura Publisol lansează joi, 4 Martie, romanul “Ioana” de Anton Holban, primul roman din colecția FeminIN, ce cuprinde zece cărți de referință ale literaturii române. Restul cărților din serie vor apărea săptămânal.


Editura
Publisol
marchează începutul primăverii prin lansarea unei colecții de romane dedicate femeii. O pleiadă de personaje care, de două secole încoace, au canonizat o anumită viziune asupra femeii și feminitățiiIubita, Ingenua, Inaccesibila, Mama, Fiica, Soția, Gospodina, Adulterinatipuri umane care, în operele reunite în această colecție, capătă concretețe în măsura în care corespund unui anumit „ideal de feminitatestabilit ex cathedra de bărbați. Studiile cu care se deschid toate volumele colecției încearcă deconstruiască această  imagine care s-a perpetuat în literatura română, propunând, în același timp, și noi chei de lectură. Scopul e ca operele trecutului se poată reconecta, în măsura posibilului, atât cu prezentul literaturii, cât și cu realitatea socială.

Romanele sunt analizate din mai multe perspective contemporane: feminism, gender gap, poziția femeii în literatură și în societate, care dintre aceste romanereușesc să-și depășească epoca printr-o anumită viziune curajoasă (feminism in nuce, pro-capitalism, activism social sau chiar politic în sens larg etc.), viziune socială (săraci, burghezi, capitalism, industrializare etc.), toleranță etnică, actualitate literară și relevanță socială, literatură de consum vs. capodopere, analizarea modalităților prin care aceste romane au ajuns constituie viziuneacanonică asupra femeii în literatura română și, prin aceasta, în societatearomânească, ce rămâne actual din aceste cărți și ce e de domeniul istoriei literare sau a mentalităților etc. 

Prima carte din colecția FeminIN este Ioana de Anton Holban, prefața acesteia purtând semnătura Daianei Gârdan.

Recuperată târziu ca operă importantă a canonului interbelic, Ioana este poatecartea cea mai proustianăadaptată la fondul și la tramele autohtonedintretoate romanele cu astfel de ambiții scrise de prozatorii români în epocă. Romanule o excepție în literatura noastră, propunând un personaj feminin cu atribute bineindividualizate, ce e mai degrabă un agent activ (nu pasiv) în cadrul cupluluiprotagonist. În plus, Holban reușește scoată parțial povestea Adulterinei din cadrele strâmte și clișeizate ale literaturii vremii. Ioana marchează un moment experimental și este un vârf al proustianismului românesc.”Daiana Gârdan.

Cărțile din Colecția FeminIN nu au fost alese întâmplator. Sunt cele maiimportante opere din literatura română cu personaje centrale femei.  

 Scris sub formă de jurnal și publicat în 1933, Adela e considerat unul dintre celemai bune romane de analiză psihologică ale literaturii noastre. A fost conceput înperioada în care reverberații ale romanului modernist din Occident se simțeauîncă și la noi. Adela e una dintre multele cărți în care personajul principal femininexistă aproape doar ca proiecție a imaginației sau ca anexă a celui masculin.

Acesta nu e un roman de dragoste. Pentru nu propune o imagine reală a iubirii, fie ea și neîmplinită, și pentru lipsește total înțelegerea părții feminine, pe care doar o ghicim. E important, măcar pentru noile generații de cititori, ca romaneprecum cel de față fie citite într-o cheie care să-i ajute descifreze anumitestereotipuri privitoare la feminitate care s-au perpetuat și care, în prima jumătatea sec. al XX-lea, reprezentau norma.”, Cătălina Stanislav semnează prefața romanului Adela de Garabet Ibraileanu.

Roman experimental metafizic, Adam și Eva iese în evidență prin universul ficțional întru totul coerent și simetric, în care metempsihoza funcționează ca principiu esențial.Dihotomii precum bine/rău sau sacru/profan fuseseră consumate narativ în perioada în care Liviu Rebreanu își scria romanul, dar mitul complementarității androginice continuă să producă ficțiune și astăzi, absorbit în cultura de masă și constant reinventat, figurând adesea ca unica abatere de la cinism și cartezianism a protagoniștilor.Romanul acesta este un bun studiu de caz pentru a înțelege felul în care se raporta România interbelică la unele geografii și epoci prea puțin familiare, dar și pentru a observa care erau strategiile reconstructive ale lui Rebreanu.”, Maria Chiorean în prefața romanului Adam șiEva de Liviu Rebreanu.

 

Colecția FeminIN publicată de editura Publisol, cuprinde următoarele titluri: Ioanade Anton Holban; Rusoaica de Gib Mihăescu; Mara de Ioan Slavici; Adela de Garabet Ibrăileanu; Adam și Eva de Liviu Rebreanu; Patimi de Sofia Nădejde; Dona Alba de Gib Mihăescu; Jocurile Daniei de Anton Holban; Femei de MihailSebastian și Chira Chiralina de Panait Istrati.

 Colectia FeminIN poate fi cumpărată de pe site-ul booksaveur.com și din rețelele de librării din toată țara, la prețul de 24.99 lei/carte.

 

One comment

Leave a Reply